نایب رییس هیات مدیره شرکت رمیس، رییس هیات مدیره شرکت ققنوس و عضو هیات مدیره هلدینگ فناوری نگاه

تماس با حسین اسلامی

حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

  حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

  نشانی پستی

  تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، خیابان سربداران، شماره ۲۸
  حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

  شماره تماس

  شرکت رمیس: ۴۰۰۰۴۲۰۸-۰۲۱
  سازمان نصر: ۸۸۷۳۴۴۹۹-۰۲۱
  حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

  نشانی رایانامه

  info@hosseineslami.ir