رییس هیات مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل هلدینگ فناوری نگاه

Latest From Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

تفکر پلتفرمی، پیشران توسعه اقتصاد دیجیتالی در شهر‌های هوشمند

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص نقش پلتفرم‌های
Read More

اتحادیه فناوران جز در مورد فروشگاه‌ها حق ورود به مسائل سایر

اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر در نوع خودش یکی از
Read More

حسین اسلامی: بخش خصوصی می‌تواند به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات کمک کند

بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت سال ۱۴۰۰ برای تکمیل شبکه ملی
Read More

Our Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
خبرها و رویدادها

تفکر پلتفرمی، پیشران توسعه اقتصاد دیجیتالی در

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص نقش
خبرها و رویدادها

اتحادیه فناوران جز در مورد فروشگاه‌ها حق ورود به

اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر در نوع خودش یکی از
خبرها و رویدادها

حسین اسلامی: بخش خصوصی می‌تواند به پیشرفت شبکه ملی

بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت سال ۱۴۰۰ برای تکمیل شبکه

Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

تفکر پلتفرمی، پیشران توسعه

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص نقش
Read More

اتحادیه فناوران جز در مورد

اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر در نوع خودش یکی از
Read More

حسین اسلامی: بخش خصوصی

بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت سال ۱۴۰۰ برای تکمیل شبکه
Read More

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

تفکر پلتفرمی، پیشران توسعه

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص نقش

اتحادیه فناوران جز در مورد

اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر در نوع خودش

حسین اسلامی: بخش خصوصی

بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت سال ۱۴۰۰ برای

Our Latest Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

تفکر پلتفرمی، پیشران توسعه

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص نقش
READ MORE

اتحادیه فناوران جز در مورد

اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر در نوع خودش یکی
READ MORE

حسین اسلامی: بخش خصوصی

بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت سال ۱۴۰۰ برای تکمیل
READ MORE

Our Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
خبرها و رویدادها

تفکر پلتفرمی، پیشران توسعه

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص نقش
Read More
خبرها و رویدادها

اتحادیه فناوران جز در مورد

اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر در نوع خودش یکی از
Read More
خبرها و رویدادها

حسین اسلامی: بخش خصوصی

بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت سال ۱۴۰۰ برای تکمیل شبکه
Read More

Latest News & Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

تفکر پلتفرمی، پیشران توسعه اقتصاد دیجیتالی در

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص نقش

اتحادیه فناوران جز در مورد فروشگاه‌ها حق ورود به

اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر در نوع خودش یکی

حسین اسلامی: بخش خصوصی می‌تواند به پیشرفت شبکه ملی

بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت سال ۱۴۰۰ برای تکمیل

Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

تفکر پلتفرمی، پیشران توسعه اقتصاد دیجیتالی در

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص نقش پلتفرم‌های
Read More

اتحادیه فناوران جز در مورد فروشگاه‌ها حق ورود به

اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر در نوع خودش یکی از
Read More

حسین اسلامی: بخش خصوصی می‌تواند به پیشرفت شبکه ملی

بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت سال ۱۴۰۰ برای تکمیل شبکه ملی
Read More

Latest Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
خبرها و رویدادها

تفکر پلتفرمی، پیشران توسعه اقتصاد دیجیتالی در

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص نقش
خبرها و رویدادها

اتحادیه فناوران جز در مورد فروشگاه‌ها حق ورود به

اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر در نوع خودش یکی
خبرها و رویدادها

حسین اسلامی: بخش خصوصی می‌تواند به پیشرفت شبکه ملی

بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت سال ۱۴۰۰ برای تکمیل

From The Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
خبرها و رویدادها

تفکر پلتفرمی، پیشران توسعه

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در
Read More
خبرها و رویدادها

اتحادیه فناوران جز در مورد

اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر در
Read More
خبرها و رویدادها

حسین اسلامی: بخش خصوصی

بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت سال
Read More

Latest From Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Our Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
حسین اسلامی

تفکر پلتفرمی، پیشران توسعه

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص نقش
24 خرداد 1401
حسین اسلامی

اتحادیه فناوران جز در مورد

اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر در نوع خودش
26 آبان 1400

Latest From Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

تفکر پلتفرمی، پیشران

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص نقش
1401-03-24

اتحادیه فناوران جز در

اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر در نوع خودش یکی
1400-08-26

حسین اسلامی: بخش خصوصی

بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت سال ۱۴۰۰ برای تکمیل
1400-08-10