رییس هیات مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل هلدینگ فناوری نگاه

Latest From Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Our Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

رییس سازمان نصر تهران:

Read More

منتظر گشایشی در برخورد با

حسین اسلامی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در
Read More

رییس سازمان نصر تهران: ما

Read More

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

رییس سازمان نصر تهران:

منتظر گشایشی در برخورد با

حسین اسلامی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان

رییس سازمان نصر تهران: ما

Our Latest Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

رییس سازمان نصر تهران:

READ MORE

منتظر گشایشی در برخورد با

حسین اسلامی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
READ MORE

رییس سازمان نصر تهران: ما

READ MORE

Our Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
در رسانه‌ها

رییس سازمان نصر تهران:

Read More
خبرها و رویدادها

منتظر گشایشی در برخورد با

حسین اسلامی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در
Read More
در رسانه‌ها

رییس سازمان نصر تهران: ما

Read More

Latest News & Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Latest Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

From The Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Latest From Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Our Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

رییس سازمان نصر تهران:

22 اردیبهشت 1402
حسین اسلامی

منتظر گشایشی در برخورد با

حسین اسلامی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان
22 اردیبهشت 1402

Latest From Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

رییس سازمان نصر تهران:

1402-02-22

منتظر گشایشی در برخورد با

حسین اسلامی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
1402-02-22

رییس سازمان نصر تهران: ما

1401-12-16