رییس هیات مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل هلدینگ فناوری نگاه

Write Your Message

Get in Touch

  United Kingdom

  South Korea

  Work Hours

  Monday 8am - 5pm
  Tuesday 8am - 5pm
  Wednesday 8am - 5pm
  Thursday 8am - 5pm
  Friday 8am - 5pm
  Sat & Sun Closed